Sağlık Bakanlığı en az ilkokul mezunu personel alacak! İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre; Sağlık Bakanlığı bünyesine 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 419 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapacak adaylardan KPSS şartı aranmayacak. 

 • 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak.

Eski hükümlü; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

 • 18 yaşını tamamlamış olmak.

 • İlan tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (04 Aralık 1983 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

 • Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi (08 Aralık 2023) itibarıyla mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

 • Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Sözlü sınav sonucunda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

 • İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. 

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular 4 – 8 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan alımlara başvuru için e-Devlet şifresi ve İŞKUR internet sitesi üzerinden üyelik girişi yapmanız gerekmektedir. Aşağıda yer alan ilan numaralarını aşağıdaki yer alan linke tıkladıktan sonra ‘’İlan No’’ yazan kısma yazmanız gerekmektedir.

Başvuru Adresi: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Kura Tarihi : 22.12.2023

Kura Saat Dilimi : Gün Boyunca (09:00 – 18:00)

İŞKUR İLAN NUMARALARI

 • 5 Kişi Kahramanmaraş – 00007954917

 • 2 Kişi Karabük – 00007954922

 • 1 Kişi Karaman – 00007954923

 • 2 Kişi Kars – 00007954928

 • 2 Kişi Kastamonu – 00007954951

 • 1 Kişi Kayseri – 00007954956

 • 2 Kişi Kırıkkale – 00007954960

 • 1 Kişi Kırklareli – 00007954968

 • 4 Kişi Adıyaman – 00007955076

 • 2 Kişi Afyonkarahisar – 00007955082

 • 1 Kişi Ağrı – 00007955086

 • 2 Kişi Aksaray – 00007955087

 • 1 Kişi Ankara – 00007955090

 • 13 Kişi Antalya – 00007955093

 • 1 Kişi Kırşehir – 00007955186

 • 2 Kişi Kilis – 00007955191

 • 1 Kişi Ardahan – 00007955200

 • 4 Kişi Balıkesir – 00007955208

 • 2 Kişi Bartın – 00007955213

 • 2 Kişi Batman – 00007955219

 • 1 Kişi Bayburt – 00007955223

 • 2 Kişi Bingöl – 00007955227

 • 1 Kişi Bitlis – 00007955231

 • 1 Kişi Bolu – 00007955234

 • 2 Kişi Burdur – 00007955237

 • 31 Kişi Bursa 00007955239

 • 1 Kişi Çanakkale – 00007955245

 • 1 Kişi Çankırı – 00007955250

 • 1 Kişi Çorum – 00007955258

 • 2 Kişi Denizli – 00007955268

 • 2 Kişi Diyarbakır – 00007955270

 • 1 Kişi Düzce – 00007955272

 • 2 Kişi Edirne – 00007955276

 • 12 Kişi Erzincan – 00007955281

 • 2 Kişi Erzurum – 00007955294

 • 1 Kişi Erzincan – 00007955297

 • 12 Kişi Kocaeli – 00007955300

 • 3 Kişi Konya – 00007955305

 • 2 Kişi Kütahya – 00007955311

 • 3 Kişi Malatya – 00007955313

 • 3 Kişi Manisa – 00007955317

 • 1 – Kişi Mardin – 00007955318

 • 2 Kişi Muğla – 00007955320

 • 1 Kişi Nevşehir – 00007955333

 • 1 Kişi Niğde – 00007955336

 • 1 Kişi Ordu – 00007955341

 • 2 Kişi Osyamniye – 00007955345

 • 1 Kişi Rize – 00007955347

 • 2 Kişi Sakarya – 00007955349

 • 4 Kişi Samsun – 00007955351

 • 2 Kişi Siirt – 00007955353

 • 1 Kişi Sinop – 00007955354

 • 2 Kişi Şanlıurfa – 00007955358

 • 2 Kişi Şırnak – 00007955360

 • 2 Kişi Tekirdağ – 00007955363

 • 2 Kişi Tokat – 00007955366

 • 2 Kişi Uşak – 00007955372

 • 1 Kişi Yozgat – 00007955378

 • 2 Kişi Zonguldak – 00007955383

 • 2 Kişi Ankara – 00007955390

 • 4 Kişi Gaziantep – 00007955403

 • 2 Kişi Giresun – 00007955407

 • 1 Kişi Gümüşhane – 00007955409

 • 2 Kişi Hakkari – 00007955417

 • 6 Kişi Hatay – 00007955421

 • 1 Kişi Iğdır – 00007955425

 • 226 Kişi İstanbul – 00007955428

 • 7 Kişi İzmir – 00007955432

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x